báo cáo tài chính
Quý I/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX- Giải trình KQKD Quý 1 năm 2020 20/04/2020
15:30:38
HAX- BCTC Hợp Nhất Quý 1 Năm 2020 20/04/2020
15:23:12
HAX- BCTC riêng Quý 1 Năm 2020 09/04/2020
08:22:21