định hướng

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH DOANH

KẾ HOẠCH 2025

 

- Tập trung vào ngành cốt lõi - phân phối ô tô, dịch vụ hậu mãi

- Mở rộng mạng lưới các đại lý

- Đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh doanh liên quan tới ô tô như cho thuê xe ô tô, vận chuyển