công bố thông tin
Tổng hợp/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - CBTT ký hơp đồng kiểm toán năm 2022 25/05/2022
13:07:26
HAX - NQ HĐQT 10-11-12-13 - Thông qua kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2022;Thông qua phương án phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 05/05/2022
15:16:44
HAX - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu 25/04/2022
18:03:34
HAX - NQ HĐQT 09 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sở KH và ĐT cấp 23/04/2022
17:31:50
HAX - NQ HĐQT 08 - Duy trì hạn mức vay vốn tại ngân hàng Vietinbank năm 2022 23/04/2022
17:30:32
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Đỗ Tiến Dũng 20/04/2022
13:13:47
HAX - NQ HĐQT 06 - Chấp thuận các hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con năm 2022 25/03/2022
16:42:44
HAX - NQ HĐQT 05 - Thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 25/03/2022
16:42:22
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đỗ Tiến Dũng 16/03/2022
16:35:57
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 15/03/2022
15:43:14
HAX - CBTT về việc UBCK nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu của HAX 19/02/2022
13:39:43
HAX_Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ _Vũ Thị Hạnh 15/02/2022
13:57:30
HAX - CBTT Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu 11/02/2022
18:05:40
HAX - CV VSD thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài 10/02/2022
16:07:28
HAX - CV UBCK chấp thuận phát hành trái phiếu 28/01/2022
15:37:56
HAX - NQ HĐQT 01 - Quyết định thành lập chi nhánh Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh tại Cần Thơ 18/01/2022
18:05:35