công bố thông tin
Tổng hợp/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu chia cổ tức 2021 - HOSE 16/08/2022
13:36:26
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28 ngày 14/12/2022 20/12/2022
14:38:43
HAX - NQ HĐQT 28 – Thông qua vay vốn ngân hàng Vietcombank – CN Hải Dương 20/12/2022
11:03:09
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Trần Văn Mỹ 12/12/2022
17:40:38
HAX - NQ HĐQT 27 - Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây để mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh của Công ty 09/12/2022
07:58:05
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Hằng 08/12/2022
16:03:04
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Trần Quốc Hải 08/12/2022
15:57:53
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Văn Mỹ 10/11/2022
10:06:25
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Quốc Hải 08/11/2022
13:26:36
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Hằng 08/11/2022
13:25:52
HAX - NQ HĐQT 26 - Thông qua việc gửi công văn tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị dừng xem xét và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2022 27/10/2022
12:51:06
HAX - NQ HĐQT 25 - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 18/10/2022
15:22:02
HAX - NQ HĐQT 24 - Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp UBCK 06/09/2022
15:29:54
HAX - NQ HĐQT 23 - Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 06/09/2022
15:29:20
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2021 - HOSE 13/08/2022
15:11:13
HAX - NQ HĐQT 22 - Thông qua đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đường Võ Văn Kiệt, Q. Bình Tân, TPHCM để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp 12/08/2022
14:13:11
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 10 ngày 09/08/2022 10/08/2022
18:57:41
HAX - NQ HĐQT 21 - Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và Niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 04/08/2022
15:35:47
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27 ngày 02/08/2022 03/08/2022
13:36:11
HAX - NQ HĐQT 20 - Thông qua tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 28/07/2022
14:00:04
HAX - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 26/07/2022
13:55:28
HAX - NQ HĐQT 19 - Thông qua khai trương chi nhánh tại Cần Thơ ngày 24.07.2022 08/07/2022
14:26:25
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 06/07/2022
14:24:41
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của VSD 28/06/2022
10:57:23
HAX - NQ HĐQT 18 - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 23/06/2022
14:04:36
HAX - CBTT về việc UBCK nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 22/06/2022
13:06:14
HAX - NQ HĐQT 17 - Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 04/06/2022
11:36:35
HAX - NQ HĐQT 16 - Tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 09/04/2022 và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cổ phiếu ESOP 31/05/2022
09:34:30
HAX - NQ HĐQT 15 - Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các vấn đề khác 31/05/2022
09:33:59
HAX - NQ HĐQT 14 - Ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 31/05/2022
09:33:00
HAX - CBTT ký hơp đồng kiểm toán năm 2022 25/05/2022
13:07:26
HAX - NQ HĐQT 10-11-12-13 - Thông qua kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2022;Thông qua phương án phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 05/05/2022
15:16:44
HAX - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu 25/04/2022
18:03:34
HAX - NQ HĐQT 09 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sở KH và ĐT cấp 23/04/2022
17:31:50
HAX - NQ HĐQT 08 - Duy trì hạn mức vay vốn tại ngân hàng Vietinbank năm 2022 23/04/2022
17:30:32
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Đỗ Tiến Dũng 20/04/2022
13:13:47
HAX - NQ HĐQT 06 - Chấp thuận các hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con năm 2022 25/03/2022
16:42:44
HAX - NQ HĐQT 05 - Thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 25/03/2022
16:42:22
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đỗ Tiến Dũng 16/03/2022
16:35:57
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 15/03/2022
15:43:14
HAX - CBTT về việc UBCK nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu của HAX 19/02/2022
13:39:43
HAX_Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ _Vũ Thị Hạnh 15/02/2022
13:57:30
HAX - CBTT Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu 11/02/2022
18:05:40
HAX - CV VSD thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài 10/02/2022
16:07:28
HAX - CV UBCK chấp thuận phát hành trái phiếu 28/01/2022
15:37:56
HAX - NQ HĐQT 01 - Quyết định thành lập chi nhánh Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh tại Cần Thơ 18/01/2022
18:05:35